Ik ben de weg, de waarheid en het leven - Johannes 14:6

6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Johannes 14:6 JEZUS ZEGT: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN achtergronden,situatie en bestemming De Bijbel heeft het vaker over de’ weg’, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De vraag is in de Bijbel vaak niet: wie ben jij? Maar veel meer: welke weg ga jij?

Aan de weg die iemand gaat kun je aflezen wie hij is. Denk maar aan de brede en de smalle weg. Denk maar aan Gods wegen met mensen, zijn handelen. Maar ok wat Hij wil (zijn voorschriften). Ook het christelijk geloof wordt ‘de weg’’ genoemd (Hand.9:2). Bij ‘weg’ valt niet zozeer te denken aan vaststaande regels, maar het heeft iets dynamisch in zich, groei en proces. Daarom raakt dat woord van Jezus ons zo. Jij wil immers niet alleen maar een weg wijzen, Hij is de weg zelf! De weg naar omhoog, naar de Vader, dat is Hij, in eigen Persoon. Hij is de waarheid: wat Hij zegt is absoluut waar. Hij is het leven: bestand tegen de dood. En op die manier is Hij dé weg.

2. Wat is het recht van Jezus zichzelf zo te benoemen? Dat is niet zozeer arrogantie, maar wel deze waarheid: “wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”. Hij is de waarachtige Zoon van God. Een ontmoeting met Jezus is dus hetzelfde als een ontmoeting met God. Hij vertelt zijn leerlingen over zijn sterven en zijn opstaan; zijn gang naar de hemel. Zijn sterven is geen doodlopende weg, maar de weg naar de Vader. Een weg ging Hij, die geen mens ooit was gegaan. Hij gaat vooruit naar Vaders huis en zijn mensen zullen Hem volgen. Hij baant de weg… “Ik ga jullie vooruit”’ zegt Jezus. Maar eerst moest Hij alleen gaan. Geen mens kan uit zichzelf die stap naar de hemel zetten. Hij maakt God bereikbaar.

3. Met Christus op weg betekent dat je op je uiteindelijke bestemming aan zúlt komen. In Vaders huis is woonruimte genoeg. Hij reserveert jouw plaats daar. Met Hem kunnen we daar binnengaan. Jezus opent met deze woorden het perspectief voor mensen die dwalen en doodlopen: Hij is de weg uit het moeras, de weg omhoog! De weg naar God, die werkelijk Vader is. Vertrouw me, zegt Jezus. Zoals je op God vertrouwt, vertrouw Mij ook zo. En als je Hem volgt, zijn woorden ter harte neemt met liefde en verbondenheid, volg je Hem op zijn weg naar de Heer. Hij brengt zijn mensen Thuis bij Hem. Daar ligt je toekomst. En mocht je denken: hoe kan dat waar zijn, is het geen luchtspiegeling… Hij is absoluut te vertrouwen, omdat Hij Gods waarheid in eigen Persoon is. Jezus Christus: de enige weg omhoog!

Please publish modules in offcanvas position.