+316-28428656 cardiosophie@posteo.net
Selecteer een pagina

Cardiosophie

Artsenpraktijk voor antroposofische geneeskunde

Praktijk Cardiosophie is opgericht vanuit de overtuiging dat de mens een eenheid is.

Mens – natuur – kosmos hangen samen en moeten dus ook als geheel worden gezien. Alleen een therapie die het geheel in het oog houdt, kan op den duur effect hebben en de gezondheid bevorderen.

Arts

Mijn naam is Niek Rogger. Ik heb in München geneeskunde gestudeerd. Vervolgens heb ik ervaringen opgedaan in de huisartsgeneeskunde en in de jeugdgezondheidszorg. De kennis over antroposofische geneeskunde heb ik in het binnen- en buitenland verworven.

Filosoof

M.A. filosofie met minor sociologie. Ik heb in Zwitserland filosofie gestudeerd met Husserls fenomenologie als bijzonder aandachtspunt.

Wij kunnen u helpen met!

Wat is antroposofische geneeskunde?

De antroposofische geneeskunde is ontwikkeld door Rudolf Steiner en Ita Wegman begin 1900. In afgrenzing tot de reguliere zorg, probeert de antroposofische geneeskunde de mens te ondersteunen in het doormaken van een proces, zoals een ziekte. Met name bij chronische aandoeningen kom je met onderdrukken van symptomen niet veel verder. Je raakt uitbehandeld in geval van bijvoorbeeld kanker of blijft pillen slikken bij reumatische aandoeningen, zonder dat je echt beter wordt. Antroposofie daarentegen kijkt anders. De mens is veel meer dan ons fysieke lichaam laat zien – en juist dat hele beeld in kaart brengen, is wat ik als arts wil.

Een paar woorden tot de diagnostische methode:

Röntgen, CT, MRI zijn prachtige middelen om op fysiek vlak een anatomische afwijken of een pathologie te ontdekken. Maar dan: Hoe is de tumor ontstaan, die daar in het kleine bekken zit? Hoe is het gekomen dat überhaupt een tumor kon gaan groeien? Wat voor processen gingen aan het ontstaan vooraf? Wat kan helpen om weer gezond te worden? Of nog sterker: wat is gezondheid bij deze individuele mens? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb je andere middelen nodig.